KURE A REFLECTION …

WANI YA ZHO YA CE

“MU BAZA MUYI DA BARAYI BA”

“BA ZA MUYI DA AZZALUMAI BA”

“BA ZA MUYI DA MACHUTABA”

“BA ZA MUYI DA MAYAUDARA BA” …

A SHE SU KANSU SU KE NUFI.  AMMA SUN MANTA SU KARA DA CE WA SU BURGAYE NE

MAY THE SOUL OF THIS HUMBLE, RELIGIOUS AND GOD FEARING LEADER REST IN PERFECT PEACE

@FaceResearch

Abdulazeez Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *